събота, 28 март 2020 г.

Възникване на идеите и поява на позитивната психология – част 2

Пионерът в позитивната психология е Мартин Селигмъм, който поставя основите й, докато е председател на АРА (American Psychological Asociacon). За начало се смята периода 1996-1998 г. От 1967 г. нататък Селигмън в проучванията си акцентира на един важен въпрос: „Как да направим хората по-щастливи?”. Той стига до заключението, че трябва да предложим на хората един:

ØПриятен живот
ØДобър живот
ØСмислен живот

Възникване на идеите и поява на позитивната психология

МЕЧТАТЕЛИТЕ НА НОВОТО ВРЕМЕ
Част I

“Животът причинява същите недостатъци и трагедии на оптимиста, както и на песимиста, но оптимистът ги понася по-добре.” Мартин Селигман

Позитивната психология е съвременен клон на психологията като наука. Идеята за нейното оформяне и съществуване е вероятно идеята, че във всичко има нещо положително, дори в негативните и неприятни неща, които ни се случват. Извличането на поуки, които биха ни помогнали в бъдещи ситуации е основна концепция в идеята на позитивната психология. 

петък, 27 март 2020 г.

ЗА ПАНИКАТА И COVID-19 

В момента се намираме в пандемия, което не е тайна вече за никого. Няма конспирация, няма таен заговор за унищожаване на човечеството, просто нещата се случват. Това дали ни харесва или не е друг въпрос.

COVID-19  е от групата на  S.A.R.S. вирусите, към която принадлежи и СПИН. Предава се по въздушно-капков и по кръвен път. Жизнеспособен е извън организма да оцелее до 6 часа и много често вирусоносителите дори не подозират за това, че са опасни за себе си и околните. Все пак инкубационният период е 14 – 28 дни, което е сравнително дълъг период.

сряда, 5 февруари 2020 г.

Щастливи ли са българите

Щастливи ли са българите? Трудно е да се отговори еднозначно и категорично. Най-малкото защото всеки разбира щастието по различен и уникален начин. Но общото за всички е, че щастие и свобода са равнозначни.

Свободата и щастието са състояния на духа,

събота, 18 януари 2020 г.

Размишленията около една статия

Размишленията около една статия

Тези дни из мрежата се върти една статия и се коментира и интерпретира многозначно. Темата на статията в най-общи линии е фетусът или плодът като цяло е част от майката или индивидуално същество. Ето статията Is the Unborn Part of the Mother's Body? Странното е, че попаднах на мнения на колеги, които би трябвало да са наясно с анатомията и физиологията, с етиката и морала. Неслучайно  ги споменавам, понеже има пряка връзка с писанията, както тук, така и в коментарите, да не пренебрегваме и въпросната статия! Изказванията варират от крайно положителни до съвсем негативни или написани от хора явно не осмилили същността на идеята.

събота, 4 януари 2020 г.

Биологичният ден и психологическата нощ

Абстракт
В изложението става дума не просто за циркадните ритми ден/нощ, но се разглежда въпроса що е то биологичен ден и психологическа нощ. Принципно повечето понятия, с които се борави в статията са свързани тясно с термодинамиката и квантовата механика. В по-широк смисъл това е част от ново течение не само във физиката и естествознанието като цяло, но и в психологията, наречено квантова психология.

Съвременнатата наука все повече обвързва една с друга отделните си части – естествознание, социални и философски науки. В стремежа си да открием смисъл и ново, пълноценно знание за заобикалящия ни свят, търсим все повече синергичните връзки за причинно-следствените връзки в и около нас.

Пирамида на потребностите на Маслоу

Робърт Дилтс е експерт в невролингвистичното програмиране. Чрез този прост модел той предлага едно лесно и бързо осмисляне на живота ни такъв, какъвто е и защо е такъв.

Ейбрахам Маслоу (Abraham Maslow, 1908-1970) е основоположник на трнсперсоналната психология (заедно със Станислав Гроф) и хуманистичния подход в психологията. Името му се свързва основно с подредбата на йерархията на потребностите или така известната пирамида на Маслоу.

Според Маслоу, когато потребностите от Ниво 1 – храна, сън, вода, секс, здраве бъдат задоволени, тогава човекът може да премине към тези от Ниво 2. Това са подслон, безопасност, набавени допълнителни ресурси и т.н. Това означава, че когато всички нужди от предходните нива са задоволени, тогава преминаваме на следващото ниво. Не можете да си представите човек,гладуващ дни наред и умиращ от жажда, да твори музика или да пише поезия. Сиреч от най-долното ниво – физиологични нужди, да се изкачи неизвестнокакна върха,където е самоусъвършенстването,самоактуализацията.

Добре дошли

Това е личният блог на психолог Димитър Делийски.