сряда, 5 февруари 2020 г.

Щастливи ли са българите


Щастливи ли са българите? Трудно е да се отговори еднозначно и категорично. Най-малкото защото всеки разбира щастието по различен и уникален начин. Но общото за всички е, че щастие и свобода са равнозначни.

Свободата и щастието са състояния на духа,

събота, 18 януари 2020 г.

Размишленията около една статия

Размишленията около една статия

Тези дни из мрежата се върти една статия и се коментира и интерпретира многозначно. Темата на статията в най-общи линии е фетусът или плодът като цяло е част от майката или индивидуално същество. Ето статията Is the Unborn Part of the Mother's Body? Странното е, че попаднах на мнения на колеги, които би трябвало да са наясно с анатомията и физиологията, с етиката и морала. Неслучайно  ги споменавам, понеже има пряка връзка с писанията, както тук, така и в коментарите, да не пренебрегваме и въпросната статия! Изказванията варират от крайно положителни до съвсем негативни или написани от хора явно не осмилили същността на идеята.

събота, 4 януари 2020 г.

Биологичният ден и психологическата нощ

Абстракт
В изложението става дума не просто за циркадните ритми ден/нощ, но се разглежда въпроса що е то биологичен ден и психологическа нощ. Принципно повечето понятия, с които се борави в статията са свързани тясно с термодинамиката и квантовата механика. В по-широк смисъл това е част от ново течение не само във физиката и естествознанието като цяло, но и в психологията, наречено квантова психология.

Съвременнатата наука все повече обвързва една с друга отделните си части – естествознание, социални и философски науки. В стремежа си да открием смисъл и ново, пълноценно знание за заобикалящия ни свят, търсим все повече синергичните връзки за причинно-следствените връзки в и около нас.

Пирамида на потребностите на Маслоу

Робърт Дилтс е експерт в невролингвистичното програмиране. Чрез този прост модел той предлага едно лесно и бързо осмисляне на живота ни такъв, какъвто е и защо е такъв.

Ейбрахам Маслоу (Abraham Maslow, 1908-1970) е основоположник на трнсперсоналната психология (заедно със Станислав Гроф) и хуманистичния подход в психологията. Името му се свързва основно с подредбата на йерархията на потребностите или така известната пирамида на Маслоу.

Според Маслоу, когато потребностите от Ниво 1 – храна, сън, вода, секс, здраве бъдат задоволени, тогава човекът може да премине към тези от Ниво 2. Това са подслон, безопасност, набавени допълнителни ресурси и т.н. Това означава, че когато всички нужди от предходните нива са задоволени, тогава преминаваме на следващото ниво. Не можете да си представите човек,гладуващ дни наред и умиращ от жажда, да твори музика или да пише поезия. Сиреч от най-долното ниво – физиологични нужди, да се изкачи неизвестнокакна върха,където е самоусъвършенстването,самоактуализацията.

Добре дошли

Това е личният блог на психолог Димитър Делийски.